TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 LCT tuần số 37 (Dự kiến) 05/09/2022 11/09/2022 Xem chi tiết
42 LCT tuần số 36 (Điều chỉnh) 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
43 Dự kiến LCT tuần số 36 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
44 LCT tuần số 35 (Điều chỉnh Thứ 5 và Thứ 6) 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
45 LCt tuần số 35 (Điều chỉnh) 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
46 Dự kiến LCT tuần số 35 (Điều chỉnh sáng Thứ 2 và Thứ 4) 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
47 LCT tuần số 34 (Điều chỉnh, bổ sung Thứ 5 và Thứ 6) 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
48 LCT tuần số 34 - Điều chỉnh, bổ sung 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
49 LCT tuần số 34 - Dự kiến 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
50 LCT tuần số 33 (Điều chỉnh) 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
51 LCT tuần số 33 Điều chỉnh, bổ sung lần 2 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
52 LCT tuần số 33 (Điều chỉnh, bổ sung) 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
53 Dự kiến LCT tuần số 33 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
54 LCT tuần số 32 (Điều chỉnh Thứ 6) 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
55 LCT tuần số 32 điều chỉnh 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
56 LCT tuần số 32 (Điều chỉnh, bổ sung Thứ 4 và Thứ 6) 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
57 LCT tuần số 32 (Điều chỉnh, bổ sung) 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
58 Dự kiến LCT tuần số 32 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
59 LCT tuần số 31 điều chỉnh, bổ sung 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
60 LCT tuần số 31 (Bổ sung nội dung giao ban sáng Thứ 2) 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết