TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
61 Dự kiến LCT tuần số 31 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
62 Lịch CTT số 30 (điều chỉnh, bổ sung Chiều Thứ 6) 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
63 Lịch công tác tuần số 30 điều chỉnh lần 2 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
64 Lịch công tác tuần số 29 - Điều chỉnh 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
65 Dự kiến Lịch công tác tuần số 29 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
66 Lịch Công tác tuần số 28 (Chính thức) 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
67 Lịch công tác tuần số 28 (Điều chỉnh lần 2) 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
68 Lịch công tác tuần số 28 (Điều chỉnh, bổ sung) 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
69 Dự kiến lịch công tác tuần số 28 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
70 Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 27/6-01/7) điều chỉnh bổ sung 27/06/2022 01/07/2022 Xem chi tiết
71 Lịch công tác tuần 26 điều chỉnh, bổ sung lần 2 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
72 Lịch công tác tuần số 26 điều chỉnh, bổ sung 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
73 Dự thảo lịch công tác tuần 26 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
74 Lịch công tác tuần 25 điều chỉnh, bổ sung lần 2 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
75 Lịch công tác tuần 25 điều chỉnh, bổ sung 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
76 Dự thảo lịch công tác tuần 25 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
77 LCT tuần số 24 điều chỉnh, bổ sung 06/06/2022 12/06/2022 Xem chi tiết
78 Lịch Công tác tuần số 24 (từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2022) 06/06/2022 12/06/2022 Xem chi tiết
79 Lịch công tác tuần số 23 điều chỉnh, bổ sung 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết
80 Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022) 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết