Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Từ ngày 17-22/02/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 06 khu dân cư trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai hướng dẫn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở các thôn: Đại An-Tam Đại; Tây Lộc-Tam Lộc; Thành Mỹ-Tam Phước; An Mỹ-Tam Lãnh; Lâm Môn-Tam Vinh và Dương Đàn-Tam Dân. Dự Hội nghị có bà Lê Thị Bích Phượng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo UBND, Đoàn thể các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận, Trưởng các chi hội đoàn thể và tổ đoàn kết ở các khu dân cư được tổ chức lấy ý kiến.

Tại các hội nghị, bà Lê Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn quy trình, cách thức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Phiếu lấy ý kiến với 11 nội dung câu hỏi, tập trung vào các vấn đề: giao thông, điện, vườn và nhà ở hộ gia đình, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường... Về hình thức lấy ý kiến, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể chọn một trong hai hình thức: tổ chức họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình hoặc phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian trong vòng 15 ngày, kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả; cách thức lấy ý kiến gồm có 4 bước. Việc lấy ý kiến hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 60% số hộ gia đình của khu dân cư kiểu mẫu và có 90% số hộ gia đình được lấy ý kiến hài lòng ở nội dung Phiếu hỏi. Sau khi có kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các xã niêm yết tại Nhà văn hóa thôn, Nhà văn hóa xã, trụ sở xã, công bố trên hệ thống thông tin của cấp huyện, xã.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của Nhân dân, đồng thời khẳng định, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến phải đảm bảo tính khách quan, thực chất, đúng quy trình và thực hiện một cách độc lập, do MTTQ Việt Nam huyện, xã chủ trì phối hợp thực hiện ở khu dân cư, đến từng hộ gia đình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Tin liên quan