Trang chủ Mặt trận đoàn thể XÃ HỘI HỌC TẬP ĐẠI HỘI IV - HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc.

Trong phiên Đại hội nội bộ ngày 11 tháng 11, Đại hội triệu tập 510 đại biểu trong đó đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Nam có 03 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội. Đại hội nghe Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, báo cáo dự thảo sửa đổi điều lệ, báo cáo số lượng vàc cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội hiệp thương thống nhất cao với số lượng và cơ cấu nhân sự do Ban Chấp hành khoá III trình Đại hội và dân chủ thảo luận đồng thời tiến hành bầu đủ 134 uỷ viên Ban Chấp hành và bầu Ban Kiểm tra 3 uỷ viên. Bà Huỳnh Thị Hường - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Nam trúng cử uỷ viên BCH Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nhất trí bầu Ban Thường vụ, và các Phó Chủ tịch hội. Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mậu Bành được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực, xử lý công việc của Hội trong khi chờ chủ trương bầu Chủ tịch hội trong thời gian đến.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ- UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sáng ngày 12 tháng 11 Đại hội tiếp tục làm việc tại Hội trường để nghe các báo cáo chính trị trình Đại hội, tham luận và thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và ban hành Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự, chỉ đạo Đại hội có GSTS Phùng Xuân Nhạ - UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Đại diện lãnh đạo Đảng , Nhà nước đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu giáo chức Việt Nam trong thời gian đến và mong muốn Hội tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo, góp phần thực hiện"Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tin liên quan