Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 565 ngày 25/9/2018 của phòng GD & ĐT huyện Phú Ninh về triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"; sáng ngày 01/10/2018, các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Phú Ninh đồng loạt tổ chức lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018".

Tại buổi lễ, các trường phát động trong cán bộ, giáo viên và học sinh hưởng ứng thực hiện "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018" xoay quanh các chủ đề: học ở trường học, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân (Hồ Chí Minh); Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh); Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở; Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn... Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về việc học tập suốt đời, học mọi lúc, mọi nơi, học từ nhiều kênh thông tin, chủ động tìm tòi, nghiên cứu qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp mọi người hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

Tin liên quan