Hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập

Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã tổ chức thực hiện tốt các Chương trình hỗ trợ nông dân, góp phần rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Từ chương trình, nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững, vươn lên ổn định cuộc sống và có những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thực hiện Chương trình cung ứng phân bón trả chậm để giúp cho các hộ nông dân khó khăn phát triển sản xuất (sau khi thu hoạch mới thanh toán, thời gian là 145 ngày, kể từ thời gian nhận được phân bón), Hội Nông dân huyện đã triển khai với nhiều hoạt động cụ thể. Hội Nông dân huyện đã tổ chức 04 buổi Hội thảo chuyên đề về chương trình phân bón trả chậm, 12 Hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và triển khai các dịch vụ hỗ trợ nông dân ở 10 xã, thị trấn với trên 900 nông dân tham dự. Qua đó, số lượng nông dân tiếp cận chương trình được nâng lên rõ rệt. Riêng vụ Đông Xuân 2021-2022 đã cung ứng gần 400 tấn phân bón các loại đảm bảo chất lượng, cây trồng phát triển tốt, giá thành thấp hơn các loại phân bán trên thị trường. Nâng số lượng phân bón trả chậm lên gấp cả chục lần so với trước đây.

Hội cũng đã hướng dẫn thành lập Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Phú Ninh do Hội trực tiếp chỉ đạo để từng bước hỗ trợ nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị và cung ứng các loại cây giống chất lượng cho nông dân phát triển kinh tế. Hiện nay, HTX đã ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư với các Doanh nghiệp, đang phối hợp ươm 500.000 cây giống quế cao sản để thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất trồng keo; Phối hợp cùng với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng Ớt Cao sản SV433 của Ấn độ và hỗ trợ 40.000 cây giống cho 22 hội viên nông dân xã Tam Thành trồng gần 02 ha Ớt theo chuỗi giá trị, thu nhập ban đầu ước tính 300 triệu đồng /ha.

 

Hội Nông dân huyện Phú Ninh trao 40.000 cây ớt giống SV 433 cho hội viên nông dân xã Tam Thành

Giống Ớt Ấn Độ SV433 phát triển tốt và cho năng suất cao tại Tam Thành

 

Ngoài ra, Hội Nội dân huyện Phú Ninh đã ký kết hợp tác với Bưu điện huyện Phú Ninh đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của nông dân lên sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; phối hợp với Công ty Đầu tư Du lịch Hùng Cường xây dựng Trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp trong thời gian đến.

Để phát triển sản xuất, Hội đã huy động nhiều nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân. Điển hình như gần 100 dự án vay vốn từ quỹ Hỗ trợ Nông dân với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Ký kết hợp tác với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hỗ trợ và bảo lãnh cho 58 nông dân vay không thế chấp với số tiền gần 6 tỷ đồng tại 5 xã Tam Thái, Tam Phước, Tam Vinh, Tam Thành và thị Trấn Phú Thịnh. Qua chương trình này đã giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn tín chấp từ ngân hàng thương mại, hạn chế nạn tín dụng đen ở nông thôn, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện theo dõi, quản lý tốt nguồn vốn vay. Đến nay tổng dư nợ qua kênh Hội trên 90,647 tỷ đồng, đã giải ngân gần 05 tỷ đồng cho nông dân vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm để đầu tư sản xuất kinh doanh; phối hợp với Ngân hàng NN& PTNT thành lập các tổ vay vốn giúp cho nông dân vay phát triển sản xuất theo Nghị định 55/CP của Thủ tướng Chính phủ, với tổng dư nợ đến nay hàng trăm tỷ đồng.

          Xác định rõ Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, là chiến lược an sinh xã hội có tính vững chắc, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Năm 2021, Hội Nông dân huyện đã ký kết Chương trình hợp tác và Hợp đồng làm đại lý với BHXH huyện Phú Ninh. Đồng thời triển khai tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền cho cán bộ từ huyện đến chi Hội để đưa chủ trương này đến với từng hội viên nông dân. Đại lý thu BHXH của Hội Nông dân huyện đã được đông đảo hội viên tham gia, là đơn vị dẫn đầu về số thu phát sinh mới năm 2021 trong 13 đại lý toàn huyện. Qua đây đã giúp cho nông dân nắm được chủ trương chính sách của đảng, tích cực tham gia, đảm bảo ổn định an sinh xã hội.

        Với các chương trình hỗ trợ trên, đã tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế của nông dân. Số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không ngừng tăng lên. Đến nay, toàn huyện có 3.553 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó 07 hộ cấp Trung ương, 185 hộ cấp tỉnh, 1.319 hộ cấp huyện và cấp xã 2.043 hộ. Qua đó, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành công huyện Nông thôn mới Phú Ninh.

Từ trong quá trình triển khai thực hiện, Hội Nông dân huyện đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong triển khai chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập. Trước hết, việc thực hiện các Chương trình phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhu cầu thiết thực của hội viên nông dân; phải khảo sát tính phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương; có mối quan hệ mật thiết trong vận động và tập hợp lực lượng nông dân. Xác định và phát huy sự vào cuộc thật sự của cán bộ chi, tổ Hội là yếu tố quan trọng và quyết định. Bởi vì, đây là tổ chức đại diện cho Hội Nông dân và sát dân, gần dân, nắm bắt các nhu cầu phát triển của nông dân và sát với điều kiện thực tiễn của địa phương cũng như điều kiện cụ thể của từng hộ nông dân.

Một yếu tố quan trọng không kém, đó là tính chủ động. Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở phải tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy chính quyền quan tâm đến nông dân, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình trên thì nơi đó triển khai thực hiện nhiều chương trình dự án, kinh tế không ngừng phát triển, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới. 

Thực tế cho thấy chương trình hỗ trợ nông dân không chỉ giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, mà còn giúp thay đổi phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình; xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và xây dựng dự án mới, phù hợp tình hình thực tế địa phương; quan tâm huy động các nguồn lực, giúp thêm nhiều hội viên khó khăn được hỗ trợ các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất.

                                                                                   

 

 

Tin liên quan