Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân thôn Phú Yên, xã Tam Đàn

Tối ngày 06/7, huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân thôn Phú Yên, xã Tam Đàn về xây dựng nông thôn mới.

     

         Các đồng chí: Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Ngọc Tịnh- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đồng chủ trì Hội nghị đối thoại.