Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 08/7/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Phú Ninh phối hợp Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ ba).

 

Sau 3 ngày học tập và nghiên cứu (từ ngày 06 – 08/7/2022), Lớp bồi dưỡng đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ban Tổ chức đã cấp giấy chứng nhận cho 98 học viên là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Các giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã báo cáo đến các vị đại biểu HĐND cấp xã 6 chuyên đề gồm 03 chuyên đề bắt buộc:chuyên đề tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 03 chuyên đề tự chọn gồm: chuyên đề Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã.

Thầy Lê Minh Đức – PHT Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận cho học viên

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Minh Đức nhấn mạnh: Việc nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND là giải pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND cấp cơ sở. Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian đến./.

Tin liên quan