Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Cương trình làm việc sáng 13/7, kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII tiếp tục tiến hành thảo luận tại hội trường. Các đồng chí: Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.


Trước đó, vào chiều ngày 12/7, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại hội trường. Các ý kiến phát biểu bám sát gợi ý thảo luận của chủ tọa kỳ họp, tập trung đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm; thảo luận mục tiêu, chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; các báo cáo, tờ trình... Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp.
Qua thảo luận, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo của UBND huyện; đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND huyện và các ban, ngành của huyện, nhất là đã quyết liệt, đồng bộ, kiểm soát tốt dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Các đại biểu HĐND huyện cũng chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế cần khắc phục, cần có những giải pháp cụ thể hơn nữa để chỉ đạo thường xuyên, liên tục trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian đến. Đáng chú ý, đại biểu đề nghị UBND huyện kiên quyết kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các thông báo kết luận, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành...


Các đại biểu thảo luận tại hội trường


Lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn mới được nhiều đại biểu quan tâm trao đổi, đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam về công tác bảo trì, bảo quản, nạo vét các tuyến kênh mương do Cụm thủy nông quản lý. Huyện kiến nghị giải quyết dứt điểm các ảnh hưởng từ công trình đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đối với người dân, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, giao thông. Nhiều ý kiến phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại còn vướng mắc, lúng túng, hồ sơ phức tạp. UBND huyện có giải pháp quản lý, điều tiết việc triển khai hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất của người dân; quan tâm chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai sớm việc tiêm vắc xin cho gia súc. Tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới chậm, chưa thống nhất quan điểm trong điều hành, hướng dẫn thực hiện; người dân còn thờ ơ, do vậy khi triển khai nên gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...


Các đại biểu thảo luận tại hội trường

 

Về hạ tầng, xây dựng cơ bản, giao thông điện, đại biểu kiến nghị hằng năm huyện nên bố trí nguồn đầu tư cho mỗi địa phương ít nhất 01 công trình khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu đối ứng đầu tư. Trong triển khai các công trình xây dựng cơ bản, cần quan tâm đến công tác phối hợp và lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để thực hiện. Lĩnh vực điện, đại biểu kiến nghị quan tâm các tuyến điện áp thấp; di dời, giảm công tơ tại 1 số vị trí trên tuyến ĐH 1 tại Tam Phước. UBND huyện có giải pháp chỉ đạo, triển khai đẩy nhanh tiến độ công trình bê tông hóa giao thông nông thôn; chỉ đạo sớm triển khai đầu tư sửa chữa, hoàn thành công trình tuyến đường An Lâu - Quế Phương, ĐH 11 từ Tam Dân đi Tam Lãnh; quan tâm mở rộng tuyến đường từ ĐH1 vào chùa Minh Cẩm...
Trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều đại biểu bức xúc đối với việc chậm trể trong đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là việc hẹn trả kết quả đo đạc, có trường hợp kéo dài nhiều năm; đề nghị chốt danh sách nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa để tập trung thực hiện hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2022; đẩy nhanh tiến độ hoàn thổ phục hồi môi trường các mỏ đất nguyên liệu đã hết thời gian khai thác; ô nhiễm môi trường từ các bãi rác tự phát; tình trạng khai thác cát trên suối La Ngà...
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính nhấn mạnh: Các ý kiến tại phiên thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tài nguyên và môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điện, giao thông nông thôn... Đây sẽ là các nội dung để UBND huyện và các ngành chức năng có liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác chỉ đạo cũng như thực hiện nhiệm vụ tốt hơn thời gian tới. Một số vấn đề được đại biểu, cử tri và Nhân dân huyện nhà quan tâm đã được các ngành chức năng trả lời, làm rõ. Với trách nhiệm là người đứng đầu, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề được kỳ họp quan tâm


Bước vào những nội dung cuối cùng của kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 08 dự thảo nghị quyết, gồm: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022; Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Phú Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phê duyệt chủ trương đầu tư Khu di tích Căn cứ Thị ủy Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình khu tái định cư liên kết vùng miền Trung và nút giao thông ĐT615 và Nghị quyết chung kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII.

Các đại biểu thông qua nghị quyết của kỳ họp

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 của huyện; Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các báo cáo, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra; Tập trung thực hiện Chỉ thị số 27-CT/HU ngày 11/2/2022 và Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Tăng cường kiểm tra giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kiến nghị đến nay chưa được giải quyết...
Đồng chí Vũ Văn Thẩm cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân. Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở vận động cán bộ, đoàn hội viên và Nhân dân tích cực hăng hái tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Tin liên quan