Phú Ninh khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Sáng ngày 25.7, Huyện ủy Phú Ninh khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Ninh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy cùng 74 học viên đến từ Đảng bộ các xã, thị trấn và Công an huyện.

 Chương trình khóa học, học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề thuộc 5 học phần gồm: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.     

          Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Ninh yêu cầu các báo cáo viên của Huyện ủy tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy chính trị, phù hợp hiệu quả, gắn với thực tế, nâng cao chất lượng dạy và học. Đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt, mạnh dạn thảo luận trao đổi với các báo viên để có đạt kết quả học tập tốt.

          Được biết, từ năm 2005 đến nay, huyện Phú Ninh đã tổ chức được 17 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho gần 2000 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện. Qua các khoá học này, nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, học viên được nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ công tác, để giải quyết tốt công việc tại đơn vị, địa phương.

 

Tin liên quan