Phú Ninh: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở năm 2022

         Ngày 26/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở năm 2022 cho cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và 55 đồng chí cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo cơ sở.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Huyện ủy quán triệt 03 chuyên đề: Kỹ năng công tác tuyên truyền miệng; Nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua đợt bồi dưỡng lần này, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở có thêm thông tin, kỹ năng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng tại các địa phương, đơn vị./.

 

Tin liên quan