Trước ngày 31/8/2022, 100% thôn, khối phố có Tổ công nghệ cộng đồng

UBND huyện Phú Ninh vừa có văn bản gởi các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh xây dựng xã thông minh và triển khai Tổ công nghệ cộng đồng thôn, khối phố.

Theo đó, UBND huyện đã đề nghị UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động tuyên truyền thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong mô hình mới. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến từng nhà, từng người dân hiểu được ý nghĩa của việc triển khai mô hình xây dựng xã thông minh, chương trình chuyển đổi số. Thu hút, kêu gọi các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ xây dựng xã thông minh. Bố trí các nguồn lực của địa phương để thực hiện. Đồng thời, UBND các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân, hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng xã thông minh, chương trình chuyển đổi số; hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin, sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa đặc trưng của địa phương lên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử. Tập trung thành lập Ban Chỉ đạo; phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp chuyển đổi số (VNPT, Viettel, Bưu điện huyện…) xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đến trước ngày 31/8/2022, 100% thôn, khối phố có Tổ công nghệ cộng đồng…

Thành lập Tổ cộng nghệ cộng đồng các thôn ở xã Tam Phước

UBND huyện cũng giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng xã thông minh và triển khai Tổ công nghệ cộng đồng tại địa phương; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng chuyển đổi số cấp xã và hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội... Đề nghị VNPT, Viettel, Bưu điện huyện Phú Ninh phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn triển khai hoạt động chuyển đổi số, Tổ công nghệ cộng đồng đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống các phần mềm để phục vụ ngày càng tốt hơn theo yêu cầu của UBND huyện.

          Được biết, đến nay, toàn huyện có 4 địa phương gồm: Tam Phước, Tam Dân, Tam Thành và thị trấn Phú Thịnh đã thành lập 19 Tổ công nghệ cộng đồng ở các thôn, khối phố với 102 thành viên.

 

                                                                            

Tin liên quan