Ra quân đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên toàn huyện

Đây là yêu cầu của UBND huyện nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 quay trở lại. UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin.

Đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu rà soát, thống kê danh sách, quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động, thuộc đối tượng tại đơn vị mình quản lý nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia tiêm vắc xin để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời gửi danh sách về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo. Đến ngày 30/8/2022, hoàn thành việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng được tiêm theo qui định của Bộ Y tế. Cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nào có tỷ lệ tiêm chủng dưới 80% đối tượng cần tiêm phải chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện và đưa nhiệm vụ này vào công tác xét thi đua – khen thưởng của năm 2022. 

Đối với Trung tâm Y tế huyện, UBND huyện yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng nhóm đối tượng. Chỉ đạo tổ chức các điểm tiêm chủng, triển khai tiêm vắc xin hàng ngày trong tuần, kể cả ngày Thứ Bảy, tại Trạm Y tế các xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ đây cho đến hết quý III/2022 để phục vụ người dân một cách thuận tiện nhất. Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tiêm chủng phòng COVID-19 tại địa phương, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Thực hiện báo cáo thường xuyên kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hằng ngày cho UBND huyện để có chỉ đạo kịp thời. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát và vận động đội ngũ cán bộ giáo viên, người lao động, người chăm sóc trẻ chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tham gia tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tiêm chủng về cho các Trường; các Trường giao chỉ tiêu về cho các lớp để tăng tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Cạnh đó, phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm vắc xin cho các em học sinh tập trung vào các ngày trước khi khai giảng năm học mới tại các điểm Trường học; thông báo lịch tiêm qua các nhóm lớp, đến phụ huynh để huy động sự tham gia của phụ huynh, học sinh. Nghiên cứu, tham mưu triển khai phương án bố trí sắp xếp lớp phù hợp đối với các trường hợp không tiêm, tiêm không đủ liều vắc xin để phòng ngừa nguy cơ lây lan trong trường học. Thống kê tỷ lệ tiêm theo trường, lớp, báo cáo UBND huyện 3 ngày/lần. UBND huyện yêu cầu kết thúc quý III/2022, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi không đạt 80% phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Cụm Công nghiệp – Thương mại dịch vụ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, trong và ngoài Cụm công nghiệp... Đề nghị phối hợp thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đầy đủ liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) và liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trong quý III/2022. Trên cơ sở đó phối hợp Trung tâm Y tế huyện để bố trí lịch thực hiện. Đến cuối tháng 9/2022, hoàn thành việc tiêm chủng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) và liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nào có tỷ lệ tiêm chủng dưới 90% đối tượng cần tiêm mà để phát sinh, lây lan dịch phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo đến từng thôn, khối phố, tổ đoàn kết thực hiện rà soát, thống kê danh sách toàn dân thuộc đối tượng (người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi) tại địa phương mình quản lý và huy động các lực lượng rà soát, vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người dân” nhằm đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em.

Các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp cần có các giải pháp hiệu quả và triển khai quyết liệt hơn nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn. Khẩn trương chỉ đạo các Trường thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện rà soát, vận động, tuyên truyền phụ huynh học sinh đưa con mình đi tiêm chủng đầy đủ nhằm đẩy mạnh và hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các em. Thực hiện truyền thông liên tục các thông điệp tuyên truyền về tiêm chủng trên các phương tiện thông tin tại địa phương; truyền tải nội dung đến các Tổ trưởng Tổ đoàn kết, các Bí thư chi bộ, Hội phụ nữ và các hội, đoàn thể để lồng ghép trong các cuộc họp tuyên truyền, phổ biến cho người dân. Cạnh đó, chỉ đạo các Hội, đoàn thể, địa phương huy động nguồn nhân lực hỗ trợ Trạm Y tế trong việc tổ chức tiêm chủng…

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Qua thống kê, rà soát tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ còn thấp. Người từ 18 tuổi trở lên mũi 3 đạt tỷ lệ 47,9%, mũi 4 đạt tỷ lệ 21%; trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi mũi 3 đạt tỷ lệ 29,7%; trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi mũi 1 đạt tỷ lệ 25,23%, mũi 2 đạt tỷ lệ 8,8%. 

 

 

Tin liên quan