Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ngày 17-18/8/2022, tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh, Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) cho 51 cộng tác viên thôn, khối phố của 11 xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện.

 

 

Tại buổi tập huấn, các cộng tác viên được bồi dưỡng các chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên Dân số và các chế độ, chính sách mới; truyền thông vận động chuyển đổi hành vi dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng công tác tư vấn, thu thập thông tin về kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; các biện pháp tránh thai hiện đại; quản lý các nhóm đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình và sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành Dân số; quản lý địa bàn, thu thập thông tin và ghi chép sổ Ao; thực hiện chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành. 

Tin liên quan