Phát động cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022

UBND huyện Phú Ninh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/5/2022 về việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành, có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội, UBND huyện Phú Ninh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/5/2022 về việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 01 tháng, bắt đầu từ ngày 20/8/2022 đến hết ngày 20/9/2022. Nội dung tập trung tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện như: Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Trẻ em năm 2016, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch, Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, Một số nội dung về cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: http://thiphapluat.tuphapphuninh.gov.vn/  hoặc truy cập vào banner "Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022" của Cổng thông tin điện tử huyện Phú Ninh, địa chỉ: http://phuninh.quangnam.gov.vn hoặc vào địa chỉ Website của Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh địa chỉ: http://tuphapphuninh.gov.vn.

Cách thức tham gia cuộc thi, cơ cấu giải thưởng, thể lệ cuộc thi, tài liệu cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: http://thiphapluat.tuphapphuninh.gov.vn/

Ban tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm hưởng ứng tham gia của cán bộ, và Nhân dân trên địa bàn huyện, để cuộc thi đạt hiệu quả cao./.

 

 

 

 

Tin liên quan