Khai giảng lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng đợt 3, năm 2022

Sáng ngày 23/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng đợt 3, năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Thị Thu Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Bình, Huyện ủy viên, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng 78 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

phát biểu chỉ đạo tại lớp học

 

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt và nghiên cứu, học tập với 05 bài học chính theo quy định hướng dẫn mới của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Lớp học có thêm 01 chuyên đề về truyền thống lịch sử địa phương; 01 buổi hệ thống, trao đổi, thảo luận ôn tập, giải đáp thắc mắc và 01 buổi viết bài kiểm tra cuối khóa học.

Việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Nhận thức về Đảng giúp các học viên có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nêu cao ý chí tự học, tự rèn, tự nghiên cứu; tích cực tham gia các phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn việc học tập lý luận chính trị vào hoạt động thực tiễn và không ngừng phấn đấu rèn luyện để sớm được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  1.  

 

Tin liên quan