Tập huấn hô hát dân ca bài chòi huyện Phú Ninh năm 2022

Sáng ngày 23/8/2022, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Ninh tổ chức khai mạc lớp tập huấn hô hát dân ca, bài chòi năm 2022 cho hơn 70 học viên là các giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở của các trường học; cộng tác viên các xã và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện.

Trong thời gian 09 ngày, các học viên được các nghệ sỹ Đoàn ca kịch Quảng Nam giới thiệu, truyền đạt, hướng dẫn hô hát các làn điệu dân ca Quảng Nam, các làn điệu cơ bản của bài chòi; giới thiệu cách tổ chức hô hát bài chòi. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn quy trình hồ sơ, thủ tục thành lập nhóm/CLB bài chòi; cách tổ chức điều hành trò chơi hô hát Bài chòi…

Lớp tập huấn giúp những người yêu thích loại hình hô, hát dân ca, bài chòi có điều kiện tìm hiểu, tiếp xúc thực hành phương pháp, cách thức tổ chức hát dân ca, bài chòi. Đồng thời, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Lớp tập huấn hô hát dân ca, bài chòi cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện Phú Ninh về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó có mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện phấn đấu có thêm 5 câu lạc bộ mới được thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động. 70% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (cơ sở giáo dục phổ thông) thành lập câu lạc bộ đàn hát dân ca, bài chòi... hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

 

 

 

Tin liên quan