397 lượt người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Sau khi có Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 13/5/2022 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Huyện đã mời báo cáo viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai chính sách cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, các ngành, địa phương; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện tuyên truyền chính sách trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. Phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động huyện rà soát 94 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã có lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để thực hiện ký cam kết theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và không có hồ sơ đủ điều kiện hưởng chính sách đến thời điểm trước ngày 15/8/2022 còn tồn đọng tại đơn vị.

Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho 397 lượt người thuộc 10 doanh nghiệp với số tiền 205 triệu đồng. Số tiền đã đến tay người lao động tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan