Ngày hội thanh niên xã Tam Dân năm 2022

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) và 150 năm ngày sinh nhà yêu nước Phan Châu Trinh (09/9/1872 – 09/9/2022); Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2022; Ngày 20/8/2022, Ban chỉ đạo Hoạt động hè (HĐH) xã Tam Dân tổ chức Ngày hội Thanh thiếu niên năm 2022.

Với mục đích tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thông qua Ngày hội các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, học tập lẫn nhau; cùng chia sẻ những kiến thức, tài năng, sáng tạo, bổ sung, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm và rèn luyện bản thân.