Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định số 2189 ngày 22/8/2022 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Theo Quyết định, đầu tư đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu để phục hồi các khu vực đã khai thác, các bãi thải, đập thải và các công trình phụ trợ khai thác, tuyển và luyện quặng vàng về trạng thái an toàn; cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản.

Diện tích khu vực thực hiện đóng cửa mỏ là 368ha, với tổng mức đầu tư 19,438 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án là năm 2022-2024. Dự án thực hiện bịt kín và xây tường chắn cửa lò chính, đánh sập các cửa lò khai thác trái phép. Tháo dỡ công trình trên bề mặt, san lấp mặt bằng, thu gom xử lý chất thải, xử lý môi trường. Trồng cây, trồng cỏ cải tạo môi trường. Giám sát môi trường sau khi kết thúc việc đóng cửa mỏ.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phú Ninh phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

 

 

 

 

Tin liên quan