Ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp làm vườn xã Tam Thái

Vào chiều ngày 25/ 8/2022, tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Hòa Bình, Hội Nông dân xã Tam Thái tổ chức hội nghị ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp làm vườn xã Tam Thái năm 2022.