Kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”

Ngày 30/8/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”(viết tắt là Cuộc thi) ban hành Thông báo kết quả Cuộc thi.

Theo đó, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” diễn ra từ 7h ngày 26/7/2022 đến 24h ngày 25/8/2022 tại website của Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh, địa chỉ: http://phuninh.quangnam.gov.vn  và Trang Thông tin điện tử của Huyện Đoàn Phú Ninh, địa chỉ: http://tuoitrephuninh.net/. Cuộc thi đã thu hút 2.488 người trong và ngoài huyện đăng ký tham gia, trong đó có 712 người trả lời đúng 29/29 câu hỏi trắc nghiệm mà Ban Tổ chức đã đưa ra.

Căn cứ Thể lệ và trên cơ sở tổng hợp, xem xét kết quả tham gia dự thi của các cá nhân, tập thể; Ban Tổ chức đã thống nhất công nhận kết quả của 18 cá nhân và 05 tập thể đạt giải tại Cuộc thi lần này.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tham mưu UBND huyện ra Quyết định công nhận và tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể vào chiều ngày 07/9/2022, tại Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh (thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc).

 Đính kèm: Thông báo.

 

 

Tin liên quan