Giám sát việc sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc công an xã

Thực hiện đề án đưa công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Ninh đã bố trí, sắp xếp đội ngũ công an chính quy về làm việc tại các xã. Tuy nhiên, khi được tăng cường về cơ sở, một trong những vấn đề khó khăn của công an xã là nơi làm việc của công an xã, thị trấn.

Trước khó khăn của công an xã về nơi làm việc, UBND huyện đã có Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về hỗ trợ cho UBND các xã, thị trấn với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc công an xã, thị trấn.

Qua khảo sát thực tế tại một số địa phương cho thấy, sau khi có Quyết định của UBND huyện, UBND các xã đã lập các thủ tục và tổ chức sửa chữa, cải tạo nhà sinh hoạt văn hóa thôn để bố trí nơi làm việc của công an xã. Ngoài nội dung nâng cấp, sửa chữa đã được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thẩm định, trong quá trình thực hiện để đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác, UBND xã, Công an xã đã tiến hành bổ sung thêm một số hạng mục cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc.

Nhà văn hóa thôn An Binh (Tam Lãnh) sau khi sửa chữa, nâng cấp làm nơi làm việc cho công an xã Tam Lãnh

Tuy nhiên, qua giám sát và khảo sát thực tế, Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhận thấy việc triển khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc công an xã vẫn còn nổi lên những bất cập; có địa phương thực hiện công trình tiến độ khá chậm; việc lập thủ tục thực hiện đầu tư chưa đảm bảo; công tác quyết toán công trình chậm; phát sinh nợ trong quá trình thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán, quyết toán; mặc dầu nơi làm việc mới được đầu tư sửa chữa nhưng một số hạng mục chất lượng chưa đảm bảo, chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng;….

Qua đó, Đoàn giám sát đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục một số hạng mục còn thiếu, chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng để đảm bảo an toàn và các điều kiện phục vụ thực hiện nhiệm vụ của công an xã; có kế hoạch thanh toán phần kinh phí còn nợ thuộc ngân sách xã và quyết toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu rà soát quy hoạch về quỹ đất để chuẩn bị xây dựng trụ sở công an xã theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh từ nay đến năm 2029.

 

Tin liên quan