Tam Thái: Ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”

Ngày 21/9/2022, Hội Nông dân xã Tam Thái phối hợp với UBND xã Tam Thái đã tổ chức ra mắt mô hình“phân loại rác thải tại nguồn”, trên địa bàn thôn Phước Lộc, xã Tam Thái.      

 

 Mô hình được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân bằng những hành động thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày của từng gia đình là thu gom, phân loại, xử lý rác thải; để từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Tại buổi ra mắt, các thành viên tham gia mô hình đã được cán bộ Hội Nông dân xã Tam Thái hướng dẫn cách nhận biết và phân loại rác thải, cách ủ phân hữu cơ bằng chính rác thải hữu cơ và men vi sinh để giảm thiểu chất thải, bảo vệ môi trường. Đồng thời vận động các thành viên của mô hình tích cực hưởng ứng và tham gia mô hình phân loại rác thải tại nguồn đạt hiệu quả.