Phát dọn cây và chèn chống đường dây sau công tơ điện để ứng phó với cơn bão NORU

Nhằm đảm bảo công tác cấp điện cho nhân dân và đảm bảo an toàn hệ thống điện, hệ thống viễn thông bị ảnh hưởng bởi bão NARU, giảm thiểu thời gian ngưng cấp điện do cây ngã đỗ làm gãy cột điện, viễn thông, đứt dây gây mất điện, thông tin liên lạc trên diện rộng và ngã đổ ra đường gây ách tắc, mất an toàn giao thông; UBND huyện Phú Ninh vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn huy động nhân lực và máy cưa cầm tay tại chỗ thực hiện chặt cây cối nằm ngoài hành lang an toàn lưới điện nhưng có nguy cơ ngã đỗ lên đường dây điện trung thế, hạ thế và cây cối dọc các tuyến đường giao thông trên địa bàn; đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân củng cố đường dây sau công tơ về đến nhà để ngăn ngừa sự cố do cây ngã đổ lên đường dây gây mất điện kéo dài trong mùa mưa bão; vận động nhân dân và hỗ trợ Điện lực Tiên Phước để phát quang cây cối trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn.