Tam Đại: đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ về xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 08/10/2022, tại Hội trường UBND, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) về xây dựng Nông thôn mới và thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

         Tại buổi đối thoại đã nhận được 14 lượt ý kiến của cán bộ, HVPN trao đổi, kiến nghị các vấn đề liên quan đến các nhóm vấn đề: môi trường, công tác an sinh xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, giao thông nông thôn. Đặc biệt, cán bộ, HVPN cũng đề xuất lãnh đạo xem xét, kiến nghị cấp trên quan tâm xây dựng trường cấp II trên địa bàn xã, tổ chức sinh hoạt Nhân dân nhiều hơn nữa...Tại buổi đối thoại, các ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ đều được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền của xã Tam Đại lắng nghe, tiếp thu, trả lời rõ ràng, thỏa đáng.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, HVPN về xây dựng Nông thôn mới và thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em là hoạt động tạo cơ hội cho cán bộ, HVPN trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền những tâm tư nguyện vọng chính đáng; những khó khăn còn tồn đọng trong quá trình thực hiện các phong trào tại cơ sở. Đồng thời, phản ánh, đề xuất, kiến nghị để cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nắm bắt, giải quyết các thắc mắc liên quan kịp thời, thỏa đáng.

 

 

 

Tin liên quan