Phú Ninh 64 doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động

Sáng ngày 21.10, BHXH huyện Phú Ninh tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia đóng BHXH, BHYT của người sử dụng lao động trên địa bàn huyện.

            Theo đó, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể được BHXH huyện thông tin về chính sách pháp luật của BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động khi đã ký kết hợp đồng lao động. Đồng thời,  hỗ trợ người sử dụng lao động giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trình đóng BHXH cho người lao động. Được biết, hiện nay toàn huyện Phú Ninh có 114 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể với trên 4200 lao động. Trong đó, có 64 đơn vị không  đóng BHXH cho 713 lao động.

       Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động đã ký kết hợp đồng, BHXH huyện tiếp tục rà soát kiểm tra các đơn vị chưa đóng đủ hoặc không đóng BHXH cho người lao động để tuyên truyền vận động trực tiếp và kiến nghị BHXH tỉnh có biện pháp xử lý theo quy định.

                                                                          

 

Tin liên quan