Kho bạc Nhà nước Phú Ninh: Hoàn thành Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện Phú Ninh năm 2021

Thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ Trung ương đến địa phương bắt đầu nhiệm vụ lập báo cáo tài chính Nhà nước (BCTCNN) từ năm 2018. Tiếp tục phát huy kết quả và bài học kinh nghiệm trong 04 năm qua, KBNN Phú Ninh đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện Phú Ninh năm 2021.

Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính (THTTTC) huyện là báo cáo do KBNN cấp huyện lập, phản ánh toàn bộ thông tin tài chính Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc do Nhà nước quản lý trên phạm vi cấphuyện để phục vụ lập báo cáo tài chính Nhà nước.

Với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng công tác lập Báo cáo THTTTC huyện Phú Ninh năm 2021 để phục vụ công tác lập BCTCNN cấp tỉnh, đồng thời cung cấp kịp thời thông tin tài chính cho UBND huyện và cơ quan tài chính đồng cấp. Ngay từ đầu năm, Ban Lãnh đạo KBNN Phú Ninh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, trong đó xác định công tác lập Báo cáo THTTTC đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của đơn vị.

Ảnh: Các bộ phận giao dịch KBNN Phú Ninh đang thực hiện nhiệm vụ

Triển khai nhiệm vụ lập Báo cáo THTTTC huyện, KBNN Phú Ninh đã phân công nhiệm vụ cho một công chức chuyên trách theo dõi, hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, tống hợp báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán xuyên suốt từ đầu cho đến khi hoàn thành tổng hợp báo cáo gửi cấp trên.

Để cải thiện và nâng cao chất lượng Báo cáo Tài chính Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC, theo đó BCTCNN năm 2021 được cập nhật, bổ sung số liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định hữu hình, vô hình…, đồng thời quá trình phân tích từng bước đổi mới một số nội dung, khung phân tích đa dạng hơn. Đây là điểm mới, phức tạp hơn so với báo cáo THTTTC các năm trước, có liên quan đến nhiều đơn vị dự toán và đối tượng của kế toán, tài chính. Trước yêu cầu này, KBNN Phú Ninh đã phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Ninh và UBND các xã, các đơn vị dự toán được giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản cố định đặc thù thuộc cấp huyện để phối hợp, cùng tháo gỡ các khó khăn để hoàn thành và gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính đến KBNN kịp thời, chính xác số liệu.

Quá trình lập Báo cáo THTTTC năm 2021, KBNN Phú Ninh tuy có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: một số Chủ tài khoản, Kế toán trưởng các đơn vị dự toán chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính; một số đơn vị kế toán kiêm nhiệm, không am hiểu nghiệp vụ tài chính, kế toán; hệ thống mẫu biểu, phương pháp tổng hợp vẫn còn nhiều bất cập… 

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm; sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy của tập thể lãnh đạo và đội ngũ công chức, KBNN Phú Ninh đã khắc phục các khó khăn và hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ công tác lập báo cáo THTTTC huyện Phú Ninh năm 2021, góp phần quan trọng cùng hệ thống KBNN, KBNN Quảng Nam hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp Báo cáo Tài chính Nhà nước được Chính phủ, Bộ Tài chính giao./.

 

                                              

 

Tin liên quan