Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trong tình hình mới

Năm 2022, công tác triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trong điều kiện kinh tế xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hậu quả của thiên tai. Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, BHXH tỉnh; sự phối hợp của các phòng ban; cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động; BHXH huyện Phú Ninh cơ bản đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nỗ lực không ngừng

Năm 2022, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị cùng với tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, BHXH huyện đã chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo, tích cực phối hợp với các ban ngành liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; mở rộng đối tượng tham gia, chú trọng khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc… Kết quả, BHXH huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu được BHXH tỉnh và huyện giao năm 2022.

 

Ảnh 1: BHXH huyện phối hợp tuyên tuyền chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người dân 

 

          Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện có 69.187 người tham gia bảo hiểm các loại, tỷ lệ 94,79%; trong đó 6.362 người tham gia BHXH bắt buộc, tỷ lệ 90%; 1.273 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ 70%; 5.811 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ 100%; 67.914 người tham gia BHYT và 28.760 BHYT hộ gia đình, tỷ lệ 95,42%. BHXH huyện đã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo 100% số người tham gia được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Việc xác nhận thời gian công tác, chốt sổ BHXH phục vụ giải quyết chế độ, chuyển công tác, bảo lưu thời gian công tác... của người lao động luôn được kịp thời. BHXH huyện đã cấp mới 958 sổ BHXH, cấp lại 832 sổ BHXH. Đối với thẻ BHYT, có 91.549 trường hợp cấp mới và 11.710 trường hợp cấp lại.

Nhờ đảm bảo cân đối được các nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động của ngành, hoạt động chi trả các chế độ đều được thực hiện kịp thời, an toàn và đúng quy định. Năm 2022, nguồn ngân sách Nhà nước đã chi trả cho 6.549 trường hợp với số tiền 111.561.000.000 đồng, 

BHXH huyện đã tổ chức hậu kiểm chuyên đề chi các chế độ ngắn ngày 05 đơn vị sử dụng lao động có số chi lớn vượt quỹ thành phần và số lao động nhiều. Qua đó, đã thu hồi hơn 18 triệu đồng chi không đúng quy định.

Tích cực thực hiện nhiệm vụ

Một trong những thành công trong công tác chỉ đạo của BHXH huyện trong năm 2022 là đã chủ động và kịp thời xây dựng kế hoạch công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 giao BHXH các xã, thị trấn tổ chức thực hiện trên cơ sở kế hoạch của BHXH Việt Nam tỉnh và huyện giao. Ngoài ra, BHXH huyện cũng kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các địa phương thường xuyên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN cho người tham gia…

Tính đến hết tháng 10/2022, BHXH huyện đã vận động 31 người và hơn 20 người nhận các trợ cấp khác chuyển từ nhận tiền mặt qua mở thẻ ATM để nhận tiền. Đơn vị cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 99% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. BHXH huyện đã đẩy mạnh thực hiện, hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên... cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng.