Truyền thông lưu động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12)

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12), ngày 07/12/2022, Trung tâm y tế (TTYT) huyện Phú Ninh đã tổ chức truyền thông lưu động rộng khắp trên địa bàn huyện.

Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\z3940350244409_a20903b866c2fb19ac6cc3afe64cb821.jpg

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”, Tháng hành động quốc gia về Dân số triển khai từ ngày 01 – 31/12/2022 với nhiều hoạt động như: sửa chữa các cụm pano, nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; thành công của chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nói chung và huyện Phú Ninh nói riêng trong thời gian qua; khó khăn và thách thức của công tác dân số trong thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển…

Năm 2022, công tác Dân số của huyện Phú Ninh đạt được những thành quả đáng ghi nhận như: Dân số trung bình 91.000 người. Mật độ dân số 362 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,67 %. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh 73,7. Tỷ số giới tính khi sinh đạt 107 bé trai /100 bé gái so. Tổng tỷ suất sinh <2,1 con/phụ nữ . Tỷ suất sinh thô 11,20%o so với cùng kỳ năm 2021 giảm 1,04%o. Tổng biện pháp tránh thai mới 3.578/3.300, đạt tỷ lệ 108,42 % kế hoạch giao. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 95%, sàng lọc trước sinh đạt 87,7%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng giảm. 

 

                                                                  

Tin liên quan