Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt I/2023

     Từ ngày 28/02- 06/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt I năm 2023. Tham gia khóa học lần này có 56 học viên là những quần chúng ưu tú của các cơ quan, ban ngành thuộc huyện và ở các thôn, khối phố.

  

Trong khóa học, các học viên được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề theo quy định khung của Chương trình Bồi dưỡng nhận thức về Đảng: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khóa I/2023

         Ngoài nội dung 05 chuyên đề theo quy định; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh có giảng dạy thêm Chuyên đề về truyền thống văn hóa, lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh. Nội dung chuyên đề này đưa vào giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được 9 năm (2014-2023).

Thông qua khóa học, giúp các học viên nhận thức đúng về lý luận chính trị; phát huy lòng tự hào quê hương, đất nước. Sống có khát vọng, ý chí, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản./.

                                                                                           

Tin liên quan