Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH quý I năm 2023

Sáng ngày 31/3/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH quý I năm 2023. Đồng chí Trần Thị Thu Sang, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

          Trong quý I, công tác tuyên giáo, hoạt động Báo cáo viên, cộng tác viên DLXH huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Theo đó, đã tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy ban hành 10 văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, Chỉ thị 05, lịch sử Đảng. Tham mưu triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930- 28/3/2023). 42 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và 128 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan và Đảng bộ xã, thị trấn đã hoàn thành sinh hoạt chính trị. Thông qua đợt sinh hoạt góp phần ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng bộ tỉnh trong 93 năm qua. Từ đó, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào đối với quê hương, đất nước; khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên. Đồng thời cung cấp những luận cứ cơ bản để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, uy tín của Đảng; ngăn chặn những thông tin xấu độc, thiếu căn cứ gây hoang mang, dao động, mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.