Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng năm 2023

Ngày 29/8/2023, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng năm 2023. Đại biểu tham dự là lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc công tác Nội chính Đảng; Bí thư các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên phụ trách công tác Văn phòng các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt 03 chuyên đề: Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Phạm Văn Xứng- Trưởng phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo. Chuyên đề 2: Công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đồng chí Phan Văn Thu - Trưởng phòng theo dõi công tác Nội chính - Tổng hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo. Chuyên đề 3: Nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước do đồng chí Nguyễn Thị Bảo - Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ Tỉnh ủy báo cáo.

Ngoài nội dung 03 chuyên đề, các đại biểu được cung cấp các Nghị định, Thông tư, Quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng giúp đại biểu nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, nhận diện rõ hơn những dấu hiệu của tham nhũng; quy trình của công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; một số điểm cần lưu ý trong soạn thảo văn bản; bảo vệ bí mật Nhà nước… Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên chung tay trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như quy trình xử lý đơn thư…ở mỗi đơn vị, địa phương./.

 

Tin liên quan