Từ ngày 01/9 đến ngày 24/9/2023: kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn xã Tam Lãnh

   Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ quá trình triển khai thực hiện Dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh; Từ ngày 01/9 đến 24/9/2023, lực lượng chức năng của huyện Phú Ninh sẽ triển khai việc kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn xã Tam Lãnh.

            Để triển khai thực hiện đảm bảo, UBND huyện đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tam Lãnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung, quyết liệt triển khai các đợt kiểm tra, truy quét tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn xã Tam Lãnh theo đúng Kế hoạch được duyệt; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

          UBND huyện cũng giao các cơ quan, đơn vị tuyên truyền và UBND xã Tam Lãnh thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, xã về việc triển khai kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn xã Tam Lãnh của lực lượng chức năng để Nhân dân được biết, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

 

                                                                                      

 

Tin liên quan