Phú Ninh có 4.548 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Sáng ngày 15/9, Hội Nông dân huyện Phú Ninh tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2018 – 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023– 2028. Đến dự có ông Nguyễn Út – Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh; ông Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đặng Vân – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Trong giai đoạn 2018-2023, bình quân hàng năm, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 70,13% so với hộ nông dân (9.417/13.428 hộ), qua kết quả bình chọn từ 51 chi Hội và 11 cơ sở Hội đã có 4.548 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, đạt cấp xã là 3.137 hộ, cấp huyện 1.186 hộ, cấp tỉnh 205 hộ và cấp trung ương 08 hộ, tăng so với giai đoạn 2017-2022 là 915 hộ. Các địa phương có tỷ lệ đăng ký và đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cao là: Tam An, Tam Phước, Tam Dân, Tam Thành, Tam Đàn...

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, các ngành trong huyện đã phối hợp tổ chức 117 lớp tập huấn kỹ thuật với hơn 5.850 lượt hội viên nông dân tham dự, xây dựng 59 mô hình trình diễn trên các lĩnh vực. Hổ trợ nông dân vay vốn với số tiền trên 510 tỷ đồng qua các kênh ngân hàng, giúp nông dân có nguồn vốn để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Thực hiện vai trò bà đỡ, Hội Nông dân huyện Phú Ninh không ngừng tăng cường huy động tạo nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp cho nông dân huyện vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, tổng nguồn vốn hội quản lý cho vay là 9.380 triệu đồng với 210 hộ vay (huyện 2.969 triệu đồng, tỉnh 5.035 triệu đồng và Trung ương 1.376 triệu đồng).