Công an và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chiều ngày 15/9, tại UBND huyện Phú Ninh đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Công an và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tham dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các hội, đoàn thể, đại diện lãnh đạo và cán bộ của 02 ngành.

Mục đích của Chương trình phối hợp giữa Công an và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Ninh nhằm bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước; hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp nhằm chủ động về biện pháp, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến an ninh tài chính, tiền tệ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về các chính sách cho vay, đối tượng vay, thủ tục vay… để Nhân dân tiếp cận nhanh nhất các nguồn vay vốn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trên địa bàn. Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động cho vay tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện và Điểm giao dịch tại các xã, thị trấn khi có yêu cầu. Đồng thời chương trình hoạt động phối hợp sẽ hỗ trợ Phòng giao dịch NHCSXH huyện, chính quyền địa phương, hội đoàn thể trong công tác cung cấp, xác nhận các thông tin về đối tượng vay; phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng...

Căn cứ chương trình, quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực ngân hàng; các văn bản, thông báo chỉ đạo về triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 02 đơn vị Công an và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Ninh tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn với trách nhiệm, quyền hạn 2 bên được giao cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã ký kết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện./.

                                                                                                    

Tin liên quan