Phú Ninh: Bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo quy định

Toàn huyện Phú Ninh có 18.193 em (dưới 16 tuổi). Để trẻ em được phát triển toàn diện, những năm qua, các cấp, các ngành trong huyện đã luôn quan tâm thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nỗ lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo quy định.

          Thực hiện Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc Hội và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em; UBND huyện Phú Ninh ban nhiều văn bản liên quan đến trẻ em nhằm cụ thể hóa, đảm bảo thực hiện tốt các quyền trẻ em quy định tại Luật Trẻ em; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị và địa phương trong thực hiện các quyền của trẻ em. 

Toàn huyện Phú Ninh có 18.193 em (dưới 16 tuổi), trong đó 9.465 nam, 8,728 nữ, 861 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 04 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 655 trẻ khuyết tật, 5 trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và 968 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện có 184 trẻ em đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Các chính sách, chế độ khác như: bảo hiểm y tế, hỗ trợ chăm sóc, hỗ trợ chi phí mai táng... đều thực hiện đảm bảo.

Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước về trẻ em luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Hằng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và các văn chỉ đạo các hoạt động vui tết, đón xuân, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá, giỏi... Đồng thời lồng ghép các mục tiêu về trẻ em vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành tăng cường công tác phối hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thực hiện quyền và phòng chống xâm hại trẻ em. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa của các loại tội phạm xâm hại trẻ em. Hằng năm, phối hợp với các ngành liên quan, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền các văn bản chính sách pháp luật về tư vấn về quyền trẻ em, các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em cho phụ huynh và trẻ em trên địa bàn.

Chú trọng công tác truyền thông về chăm sóc, bảo vệ trẻ em

 

Thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng, gia đình, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. Cạnh đó, trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để bảo đảm trẻ em được an toàn; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn và phù hợp với trẻ em nhằm tạo lập môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện điều kiện sống cho trẻ em. Cung cấp trang thiết bị dạy học cho các trường nhằm đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đến nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện được cấp thẻ cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí theo quy định. 100% trẻ em dưới 16 tuổi được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. Hoàn thành 100% công tác đào tạo, giáo dục theo kế hoạch nhà trường đề ra. Tỷ lệ học sinh ra lớp, học sinh tốt nghiệp ở 3 cấp đạt 99,9%.

Vào các dịp hè, các phòng chuyên môn của UBND huyện phối hợp Huyện Đoàn hướng dẫn các trường tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương. Tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động thu hút trẻ em tham gia nhằm đảm bảo cho trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Song song, phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Mở các lớp kỹ năng sống nhằm trang bị cho các em kiến thức về quyền, bổn phận; kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc tại các trường…