Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, quyết toán và giải ngân các nguồn vốn đầu tư

Sáng ngày 20/9, Huyện ủy Phú Ninh Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, quyết toán và giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện với sự tham gia của các phòng ban, ngành thuộc huyện; UBND các địa phương. Đ/c Vũ Văn Thẩm- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Tính đến ngày 15/9/2023, tổng vốn đầu tư huyện đã phân bổ hơn 153 tỷ đồng, đạt trên 93%; giải ngân 24,5% kế hoạch vốn có thể sử dụng, đạt 36,7% kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong tổng vốn đầu tư đã phân bổ, nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp trên đã phân bổ cho cấp huyện hơn 110 tỷ đồng, đến ngày 15/9, giải ngân đạt 33,7%; 

9 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công, tuy nhiên chưa xử lý dứt điểm việc quyết toán các dự án tồn đọng. Các dự án hoàn thành do cấp huyện làm chủ đầu tư chưa thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.  Đến 15/8/2023, còn 12 danh mục tồn đọng chưa quyết toán do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Ngoài ra, có 05 danh mục công trình đã nghiệm thu hoàn thành trong năm 2022-2023, đến nay chưa lập hồ sơ quyết toán.

Đến ngày 15/9/2023, nợ khối lượng xây dựng cơ bản của huyện hơn 1.9 tỷ đồng. Riêng nguồn sự nghiệp nông thôn mới, đến ngày 18/9/2023, các cơ quan, đơn vị đã giải ngân 27,4% kế hoạch vốn. Một số nội dung được phân bổ từ ngân sách huyện chưa được kích hoạt giải ngân.