Tập huấn cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Chiều ngày 6/10/2023, Hội LHPN huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.