Quỹ Fred Hollows Foundation (FHF) lan tỏa đến người cao tuổi

Sáng ngày 30/10/2023, Khoa mắt bệnh viện Quảng Nam phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện Phú Ninh tổ chức khám sàng lọc thị lực cho hơn 350 người cao tuổi trên địa bàn huyện Phú Ninh tại 2 điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Tam Dân và Tam Phước.