Tam Lộc: Tập huấn về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Ngày 12/11/2023, UBND xã Tam Lộc phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức Hội nghị tập huấn về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.


Hội LHPN xã Tam Lộc hướng dẫn bà con  phân loại rác thải tại nguồn

Tại hội nghị, 120 hộ gia đình được nghe báo cáo viên thông tin tình hình chung công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã và các quy định trong thu gom, xử lý rác thải; giới thiệu quy trình xử lý rác thải và mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đang triển khai trên địa bàn. Thông qua đó, khẳng định vai trò và sự cần thiết của việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trong công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn Tam Lộc, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường.