Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác phối hợp giữa Công an và Cơ quan Quân sự huyện Phú Ninh năm 2023

Ngày 14/11/2023, Huyện ủy Phú Ninh chủ trì tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác phối hợp giữa Công an và Cơ quan Quân sự huyện Phú Ninh trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm 2023, trên địa bàn huyện Phú Ninh, tình hình an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) cơ bản ổn định, các vụ việc xảy ra trên địa bàn được Công an, Quân sự huyện phối hợp cùng các lực lượng, địa phương chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo giải quyết hiệu quả. 

Qua tổng kết đánh giá năm 2023, lực lượng Công an, Quân sự huyện thường xuyên trao đổi, xác minh thông tin phục vụ hiệu quả công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn; trong đó, đã phối hợp nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, không để xảy ra tập trung đông người, gây phức tạp tình hình, tạo “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT); phối hợp kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; diễn tập khu vực phòng thủ dân sự đối với 05 xã… góp phần đảm bảo an ninh, an toàn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung, nhiệm vụ của từng lực lượng quy định trong Quy chế phối hợp số 01/QC-LN, ngày 03/5/2020 được triển khai thực hiện đảm bảo. 

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Thẩm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương công tác phối hợp giữa hai lực lượng Công an, Quân sự trong thời gian qua; ghi nhận hai lực lượng luôn phối hợp chặt chẽ, đồng hành tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian đến, hai lực lượng tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, duy trì tốt việc giao ban định kỳ; trao đổi, xác minh thông tin. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị, phòng, ban, tổ chức mặt trận, đoàn thể phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phối hợp cùng Công an, Quân sự trong giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn, phải tạo được sức mạnh đoàn kết, tính thống nhất cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra, đồng chí yêu cầu hai lực lượng cùng Đảng ủy, UBND cấp xã tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp của hai lực luợng tại cấp cơ sở, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại liên quan đến đất đai, tình hình khai thác khoáng sản trái phép, tình hình ô nhiễm môi trường của cá nhân, công ty sản xuất kinh doanh…

                                                                            

Tin liên quan