Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh

Chiều ngày 20/11/2023, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh. Tham dự Hội nghị có BSCKII Dương Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Sở Y tế; Ban giám đốc, Trưởng, phó các khoa, phòng, Trạm y tế xã, thị trấn và cán bộ viên chức tại Trung tâm Y tế huyện.

Thừa ủy quyền của Sở Y tế, BSCKII Trần Xiêm, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh đối với BSCKI Nguyễn Viên kể từ ngày 15/11/2023.

BS CKII Dương Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế tặng hoa và trao Quyết định bổ nhiệm cho Bác sĩ Nguyễn Viên

Tại Hội nghị, BSCKII Dương Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng thời mong muốn với kinh nghiệm công tác trong những năm qua, trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Viên tiếp tục phấn đấu hơn nữa, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể viên chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Nhận Quyết định bổ nhiệm, BSCKI Nguyễn Viên cảm ơn Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện, Ban giám đốc và tập thể đơn vị đã tin tưởng, tạo điệu kiện để bản thân hoàn thành các nhiệm vụ được giao và hứa sẽ phát huy hết năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cùng đơn vị hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Sở Y tế và Huyện ủy, UBND huyện giao.              

                                                                   

Tin liên quan