Kho bạc Nhà nước Phú Ninh tăng cường các giải pháp nâng cao chât lượng dịch vụ công trực tuyến

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Phú Ninh tiếp tục cung cấp cổng trao đổi dữ liệu của hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN, cho phép kết nối, tích hợp dữ liệu từ phần mềm ứng dụng của đơn vị kết nối đến hệ thống DVCTT KBNN cũng như các hệ thống khác của KBNN.

Với quan điểm phát triển của hệ thống KBNN, lấy hiện đại hóa công nghệ thông tin là khâu đột phá; đem đến sự hài lòng cho khách hàng, hệ thống KBNN tiếp tục nâng cấp hệ thống DVCTT nhằm tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ, đem lại lợi ích thiết thực cho đơn vị sử dụngngân sách nhà nước (SDNSNN); đồng thời cập nhật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn bảo mật cho các hệ thống ứng dụng của KBNN nói riêng và hoạt động của hệ thống KBNN nói chung.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong năm 2023, KBNN Phú Ninh tiếp tục triển khai kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các đơn vị SDNSNN vào hệ thống DVCTT của KBNN, làm cơ sở để kết nối với hệ thống kế toán của các đơn vị SDNSNN liên thông với dữ liệu chi NSNN và hồ sơ chi NSNN. Tính đến ngày 20/11/2023, trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có 30/138 đơn vị SDNS kết nối thành công phần mềm kế toán vào hệ thống DVCTT KBNN.

Việc triển khai kết nối, tích hợp phần mềm ứng dụng của đơn vị vào hệ thống DVCTT của KBNN sẽ tăng thêm tiện ích cho đơn vị SDNS trong quá trình thao tác, giao dịch trên DVCTT KBNN, hạn chế các sai sót, rủi ro trong quá trình tác nghiệp, giảm được thời gian, khối lượng làm việc. Cụ thể, kế toán đơn vị SDNS không phải nhập, duyệt hồ sơ, chứng từ, mẫu biểu đối chiếu số dư trên DVCTT, chỉ cần nhập một lần trên phần mềm kế toán của đơn vị, sau đó dữ liệu tự động liên thông sang DVCTT. Tiện ích này đặc biệt thích hợp vào thời điểm cuối năm, khi phát sinh nhiều giao dịch sẽ giảm tải cho hệ thống DVCTT KBNN; giao dịch, thanh toán được xử lý nhanh, chính xác hơn. 

Để được kết nối trực tiếp từ hệ thống của đơn vị đến hệ thống DVCTT KBNN đơn vị SDNSNN phải đáp ứng các điều kiện gồm: Đơn vị sử dụng ngân sách đã đăng ký sử dụng DVCTT với KBNN. Chủ tài khoản, ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng, ủy quyền kế toán trưởng đã đăng ký chứng thư số và được KBNN nơi giao dịch chấp thuận. Sử dụng hệ thống thông tin và phần mềm ứng dụng kết nối trực tiếp với KBNN-Gateway đáp ứng yêu cầu của Luật giao dịch điện tử. Đồng thời, có thông báo gửi KBNN nơi đơn vị giao dịch về việc sử dụng phần mềm ứng dụng kết nối trực tiếp tới hệ thống DVCTT KBNN để thực hiện trao đổi thông, tin, truyền nhận hồ sơ giao dịch thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN,qua Cổng trao đổi dữ liệu KBNNhttps://kbnngateway.vst.mof.gov.vn/dvc.

Để tăng cường các lợi ích, giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian, công sức cho các đơn vị SDNSNN; tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác kế toán. KBNN Phú Ninh rất cần sự quan tâm, phối hợp triển khai của các Chủ tài khoản, kế toán các đơn vị SDNSNN trên địa bàn huyện, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện thực hóa Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong tương lai.

                                                                            

Tin liên quan