Triển khai thực hiện một số công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ

         UBND huyện vừa có văn bản yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện một số công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ.

          Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu 

tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện trên địa bàn huyện (không cho hình thành các tụ điểm hoạt động; không chấp thuận đăng ký dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khoá… trên địa bàn huyện). 

          Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, như hành vi xâm phạm trật tự, 

an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng tôn giáo để trục lợi… Các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng. 

          Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các tổ chức tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do HTĐCTM gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác, đồng thuận xã hội, đồng thuận 

tôn giáo trong nhìn nhận, phê phán, phát giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm 

pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của HTĐCTM. Chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tại các xã, thị trấn. 

          UBND huyện đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm nắm bắt tình hình, tăng cường công tác thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ để cảnh giác, không bị lôi kéo, trường hợp vi phạm thì xử lý theo đúng quy định pháp luật.

                                                                                                

Tin liên quan