Phú Ninh triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (Tháng 12)

Ngày 13/12/2023, Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh tổ chức truyền thông lưu động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (Tháng 12) và ngày Dân số Việt Nam 26/12, với chủ đề: “Tham gia tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”.

Theo đó, huyện Phú Ninh thực hiện các nội dung nhằm tuyên truyền về về công tác dân số trong tình hình mới, định hướng công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Y tế, các kế hoạch của huyện để thực hiện mục tiêu: Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, nâng cao chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt chú trọng các nội dung về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước.

Đợt này, Trung tâm Y tế sẽ tập trung tuyên truyền về chủ đề và các thông điệp hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12. Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/12/2023, các hoạt động truyền thông sẽ triển khai hưởng ứng cụ thể: Tổ chức điểm tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam và tổ chức Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023; tổ chức tổng kết công tác Dân số năm 2023; triển khai tuyên truyền trực quan các trục đường chính của huyện và các xã thị trấn; tổ chức khám sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên/thanh niên; tổ chức lưu động, nói chuyện chuyên đề cho các nhóm đối tượng; tăng cường tuyên truyền trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình về chính sách Dân số trong tình hình mới; lợi ích của cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số; chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên, phụ nữ mang thai... Đồng thởi đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển nhằm huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia đồng hành cùng công tác dân số và phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.