Khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện Phú Ninh

         Sáng 19/12, HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 12 để tiến hành các nội dung quan trọng theo luật định. Dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.