Kiểm tra công nhận huyện Phú Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

Ngày 21/12, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Ninh, Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam do ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công nhận huyện Phú Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương về thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023; Kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo tỉnh, Sở Giáo dục về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.

Năm 2023, huyện Phú Ninh đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện đã có những bước khởi sắc nhất định. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đến nay có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2; 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non 5 tuổi; 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Huyện Phú Ninh được công nhận huyện đạt chuẩn PCGD mức độ 3, đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.