Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Phú Ninh và 50 năm ngày giải phóng quê hương

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025) và 50 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975 - 24/3/2025), nhiều phong trào thi đua, phần việc thiết thực, ý nghĩa sẽ được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp toàn huyện.

              Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh và 50 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975 - 24/3/2025) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của huyện; là dịp để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá và khẳng định những kết quả đạt được qua 20 năm xây dựng và phát triển huyện nhà, với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện; những đóng góp to lớn và vị thế rất quan trọng của huyện đối với sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam. Qua đó, củng cố niềm tin, niềm tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Phú Ninh, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của Nhân dân toàn huyện; quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, huyện Phú Ninh lần thứ XXI.

          Theo đó, nhiều hoạt động sẽ được huyện Phú Ninh tổ chức. Huyện tập trung công tác tuyên truyền, cổ động trực quan. Phát hành tập sách “Phú Ninh - 20 năm hình thành và phát triển”. Xây dựng phim phóng sự kỷ niệm 20 năm thành lập huyện. Phát động Cuộc thi ảnh “Sắc màu Phú Ninh”.

Các hoạt động thể thao, du lịch sôi nỗi với nhiều chương trình như: Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp xã năm 2024, Đại hội TDTT cấp huyện năm 2025 gắn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng-đón Xuân Ất Tỵ 2025. Tổ chức Tuần du lịch trải nghiệm ven hồ năm 2025 tại thôn Phước Bắc và An Mỹ, xã Tam Lãnh.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh

 

Riêng Chương trình Lễ kỷ niệm dự kiến vào tối ngày 07/3/2025 là hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhất trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện và 50 năm giải phóng quê hương. UBND huyện sẽ chỉ đạo triển khai các nội dung, đảm bảo Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; đồng thời thể hiện và tạo sức lan tỏa cho những giá trị về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, thành tựu của huyện Phú Ninh trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt, UBND huyện Phú Ninh cũng quyết định bắn pháo hoa tầm thấp và giao Cơ quan Quân sự huyện chủ trì tham mưu thực hiện an toàn, tiết kiệm. Dịp này, sẽ có chuỗi các hoạt động chào mừng gồm: Hội trại toàn dân; trưng bày triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện.