Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025) và 50 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2025)

Ngày 25/01/2024, UBND huyện Phú Ninh ban hành kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025), 50 năm giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2025); hướng đến đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Với chủ đề:Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân huyện Phú Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện, 50 năm ngày giải phóng quê hương”; hướng đến đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đợt thi đua nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi và rộng khắp trên các lĩnh vực, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nội dung phát động phong trào thi đua gồm: Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện 04 chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/HU ngày 18/12/2023 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tổ chức thực hiện đạt kết quả các hoạt động tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phú Ninh theo Chỉ thị số 46-CT/HU ngày 24/11/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 02/01/2024 của Ban tổ chức các ngày lễ lớn huyện Phú Ninh.

IMG_256
Nhiều phong trào thi đua được huyện Phú Ninh phát động hướng tới 20 năm thành lập huyện, 50 năm giải phóng quê hương

Các hoạt động, các phong trào thi đua được tổ chức đa dạng về nội dung, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, cơ quan đơn vị, địa phương và đối tượng tham gia. Các nội dung phát động thi đua cụ thể:

       - Hoàn thành đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả các công trình đầu tư: Trụ sở công an xã Tam Lộc, trụ sở làm việc xã Tam An, Tam Lộc (hoàn thành dịp 30/4/2024). Trụ sở công an các xã Tam Thành, Tam Đàn, Tam Phước, Tam Lãnh (hoàn thành trong năm 2025). Biểu trưng Phú Ninh tại vòng xuyến Quảng trường huyện (hoàn thành dịp 02/9/2024). Tiểu hoa viên thị trấn Phú Thịnh (hoàn thành trong năm 2024). Khu dân cư phố chợ (Tiểu khu B1, C1, D1, E và hoàn thiện hạ tầng GĐ1, GĐ2) (hoàn thành dịp 24/3/2025). Tuyến đường ĐH 12 (hoàn thành trong năm 2024). Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi giai đoạn II, trường Mẫu giáo Anh Thơ giai đoạn I (hoàn thành trong năm 2025). Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, đưa vào hoạt động từ 5 - 8 dự án tại các cụm công nghiệp. Hỗ trợ kinh phí để xây dựng, nâng cấp 100% mộ liệt sỹ ngoài nghĩa trang liệt sỹ do gia đình quản lý (có nguyện vọng).

          - Vận động các nguồn hỗ trợ, đóng góp ngoài ngân sách để phấn đấu xây dựng, sửa chữa khoảng 100 nhà cho hộ gia đình có nhà ở tạm bợ, dột nát theo Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Theo đó, huyện Phú Ninh định hướng phát động thi đua mỗi xã, thị trấn huy động đóng góp từ các nguồn (ngoài ngân sách xã) tương ứng với giá trị xây dựng tối thiểu 02 nhà (01 nhà xây mới 60 triệu; 01 nhà sửa chữa 30 triệu). Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước vận động ủng hộ tối thiểu 02 ngày lương trong năm 2024. Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội xã hội, nghề nghiệp huyện tùy điều kiện tổ chức phát động đóng góp ủng hộ trong đoàn, hội viên để nhận xây dựng, sửa chữa 01 nhà. Đối với các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, vận động ủng hộ đóng góp như đối với các đơn vị thuộc huyện.